دریافت کد فعالسازی

نحوه دریافت کد فعالسازی

بعد از اینکه نرم افزار خریداری شده را در سیستم خود نصب کردید به شما یک کد 12 رقمی به عنوان username و یک کد 8 رقمی به عنوان password نمایش می دهد و از شما درخواست کد فعالسازی می نماید ، شما بعد از وارد کردن این دو کد در قسمت پایین میتوانید کد فعالسازی را دریافت کنید.