بازیابی کد فعالسازی

بازیابی کد فعالسازی

اگر نرم افزار مورد نظر خود را یکبار حذف و مجددا نصب کنید از شما درخواست کد فعالسازی می کند این کد در واقع همان کد فعالسازی می باشد که قبلا از سایت دریافت کرده اید اگر چنانچه این کد را فراموش کرده اید گزینه بازیابی کد فعالسازی را کلیک کنید تا نرم افزار مجددا یک کد 12 رقمی به عنوان username و یک کد 8 رقمی به عنوان password به شما نمایش دهد سپس با وارد کردن این دو کد در قسمت پایین می توانید کد فعالسازی جدید را دریافت کنید.