کارگاه عوامل جذب بازی های رایانه ای

کارگاه آموزشی عوامل جذب بازی های رایانه ای

تاریخ برگزاری : 1396/10/02

ساعت برگزاری : 8 صبح

مدرس : جناب آقای محمد مجیدی

برای ثبت نام و شرکت در این کارگاه اینجا کلیک کنید.

از سایر کارگاه های آموزشی در دی ماه 1396 دیدن نمایید.

الزامات تبلیغ در فضای مجازی

اطلاعات بیشتر ثبت نام

ویروس های رایانه ای

اطلاعات بیشتر ثبت نام

امنیت در سیستم های شخصی

اطلاعات بیشتر ثبت نام